Veli Toplantıları

Okul Yönetimi – Veli Görüşmeleri

ÇAMLICA Koleji felsefesinin temel ilkelerinden biri de, eğitim-öğretim sürecinde velilere de önemli roller verilmesidir. Bu bağlamda veliler; çeşitli kurullar aracılığı ile eğitim sürecine katılırlar ve eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçası olurlar.

 •  Velilerimizin bilgilenmesi, sorularına cevap alabilmesi, fikir ve önerilerini yönetime iletebilmeleri için, hafta içi her gün ve cumartesi günleri tüm yöneticilerle görüşme imkanları vardır. Velilerimizin görüşme taleplerini ileterek, ilgili birimden randevu almaları sağlanır.
 •  Yönetici ve velilerin ortak hedefi, öğrenciyi daha iyi eğitmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlanmasına önem verilir.

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

 • Her eğitim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanarak, velilerimize genel veli toplantılarında bildirilir.
 • Velilerimizin bu görüşme programı doğrultusunda hareket etmeleri, öğretmenlerimizin eğitim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.
Yönetim – Rehber Danışman – Veli Görüşmeleri

Yönetim – Rehber Danışman – Veli Görüşmeleri

 • Yıl boyunca çocuklarımızın davranış gelişimleri, sosyal uyum süreçleri, rehberlik birimi tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir.
 • Yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan çocuklarımızın velilerine yönelik görüşme programları planlanır.
Veli – Öğretmen Görüşmeleri

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

 • Bireysel veli - öğretmen görüşmelerine önem verilmesi, çocuğumuzun yıl içindeki gelişiminin takip edilmesini, ortaya çıkabilecek bazı sorunların önceden belirlenmesini ve önlenmesini sağlar.
 • Mevcut sorunların tanımlanması ve çözümlenmesi sürecini de hızlandırır.
Veli Toplantıları

Veli Toplantıları

Veli toplantıları, okul – aile işbirliğinin oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak en önemli organizasyonlardır. Öğretim yılı başında, gerçekleştirilen veli toplantısının temel hedefi, öğretmen ve velilerimizin tanışması, hedeflerimiz, ölçme-değerlendirme yaklaşımımız ve uygulamalarımız ile ilgili velilerimizin bilgilendirilmesidir.
Veli – Öğretmen Görüşmeleri

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

 • Çocuklarımızın çok yönlü değerlendirilmelerini ve okul–aile tutum birliğinin geliştirilerek önlemlerin alınmasını sağlayan görüşme programları, çocuklarımızın eğitim hayatlarını kolaylaştırır.
 • Veli Seminerleri

  Veli Seminerleri

  • Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak yıl içerisinde velilerimizin ihtiyaçları da değerlendirilerek eğitim programları ve seminerler düzenlenir.
  • Seminer tarihlerimiz ve konu başlıkları en az bir hafta öncesinden velilerimize iletilir.