Kurum Kültürümüz

Çocuklarımıza verilecek eğitim; herkesin özen göstermesi gereken, ciddi bir hizmet olarak algılanmalıdır. Bunun farkındalığı ile hareket eden kurumumuzda çocuklarımız, sorumluluk duygusu yüksek ve alanında uzman eğitimciler elinde büyür ve kendilerini geliştirir. Eğitim, usta-çırak ilişkisi içerisinde deneme yanılma yoluyla yürütülecek bir alanda değildir ve çocukların denek olarak kullanılacağı bir hizmet alanı da kesinlikle değildir.

Yöneticilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımız uzun yıllardır sektörde çalışan, alanlarında uzman ve öğrenci psikolojisinden anlayan eğitimcilerdir. Sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkemize bağlı olarak eğitim yılı boyunca kurumumuzda birçok mesleki gelişim semineri düzenlenmekte olup öğretmenlerimiz eğitimle ilgili çalıştaylara katılmaları konusunda teşvik edilmektedir.

Çamlıca Kolejinin tüm fertleri, öğrencilerini geleceğe taşıyacak deneyime, tutkuya ve adanmışlığa sahiptir.

Tüm ekibimiz, gençlerimizin kimliğini oluşturan değerlerin genetik yollardan aktarılmadığının bilincinde olup bu konuda aile, okul, arkadaş çevresi gibi sosyal ortamların etkisinin çok yüksek olduğunun farkındalığıyla hareket etmektedir. Bunu yaparken okulumuzun temel amacı, bir yandan köklerini sımsıkı tutan diğer yandan da dünya ile entegre olabilen, ufku geniş, ön yargısız, bilgiye ve yeniliğe açık öğrenciler yetiştirmektir.

Sürekli gelişimin esas olduğu okulumuzda değerlendirmeler, bireyler arasındaki farklılığı ölçmek için değil; her bireyin kendi gelişiminde yol gösterici olmak için yapılır. Öğrencilerimizin bireysel algılama ve öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurarak birey olma sürecini tamamlamalarına yardımcı olmak temel hedefimizdir.

Her öğrencinin bir konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu gerçeğini temel alan eğitim sistemimiz, “öğrencinin öğrenmeleriyle ilgili yeterli geri bildirim yapıldığında", bu bildirimler sonucunda her konuyu kavrayacağı tezine dayanır.

Uygun öğrenme ortamlarında öğrencilerin, bir ünite ya da konu ile ilgili kazanımları tam olarak elde etmesi sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonunda öğrencilerin eksiklerini belirlemek amacıyla verilen ‘’konu uygulama testleri’’ ile tespit edilen öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılır.

Amacımız sadece yüksek öğretime öğrenci hazırlayan bir kurum olmak değil, yüksek öğrenim sonrasında yaşama atılacak çocuklarımıza o dönemde gerekecek donanımı kazandırmayı hedefleyen bir eğitim yuvası olmaktır. Tüm çabamız Ülkemizin geleceğini dizayn edecek ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getirecek bireyler yetiştirmek içindir.