Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar

Çamlıca Kolejinde eğitim – öğretim yılı başında öğretmenlerimize yönelik çeşitli eğitimci ve akademisyenlerinde katılımı ile hizmet içi eğitimler yapılır. Ayrıca Çamlıca Kolejinde Rehberlik Servisimiz önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmenlerimizle işbirliği halinde çalışmalar yürütür ve öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri hakkında bilgiler verilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz tarafından çerçeve programı doğrultusunda düzey programları hazırlanır, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerimize verilir. Buna ek olarak sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenlerimizle ortaklaşa yürütülür.