Etütler

Çamlıca Kolejinde öğrencilerimizin akademik performanslarını ölçebilmek, eksikliklerini tespit edip bu eksiklikleri giderebilmek adına sıklıkla deneme sınavları uygulanır. Yıl içerisinde yapılan deneme sınavlarının sonuçları Rehberlik Servisi tarafından incelenip, öğrencilerimizin konu eksiklikleri tespit edilir ve bu doğrultuda hem küçük grupla etütler hem de sınıf etütleri planlanır ve takibi yapılır.