Lise Rehberlik Servisimiz

 • Rehberli Hizmetleri

  Çamlıca Koleji Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız; Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar
  Velilerimize Yönelik Çalışmalar
  Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar
  Şeklinde üç temel başlık altında yürütülür.
 • İlkelerimiz

  Gizlilik
  İşbirliği
  Süreklilik
  Güven
  Gönüllülük
  Kişi haklarına saygı
  Bireysel farklılıklara saygı.
 • Öğrencilerimize Yönelik Kariyer Gelişimi Planlama Çalışmaları

 • Amacımız

  Öğrencilerimizin;
  Kendilerini tanıması
  İlgi ve yeteneklerinin farkına varması
  İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi
  Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması
  İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz

  Kendini tanıma ve ifade etme
  Duygularını tanımlama,
  Davranışsal, duygusal ve bilişsel takip
  Öz disiplin ve öz güven geliştirme
  Teknoloji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları
  Psikososyal müdahale çalışmaları
  Problem çözme becerileri
  Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanma
  Hedef koyma ve motivasyon
  Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi
  Öğrenme stillerini keşfetme ve uyum becerilerine yardımcı olma konularında gerekli destek ve takip sürecini yürütür.
 • Üniversite Hazırlık Çalışmaları

  Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır. Sınav sisteminin tanıtımız
  Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi
  Motivasyon toplantıları
  Sınav başvurularının gerçekleştirilmesi
  Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması
  Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları
  Üniversite ve bölüm tercihlerinin oluşturulması